• Dożynki Gminne 2018
  Dożynki Gminne 2018
 • Spartakiada Szkolna 2018/2019 rok
  Spartakiada Szkolna 2018/2019 rok
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Połazy
  Połazy

 

Nasza świetlica przystąpiła do ogólnopolskiej wymiany pocztówkowej.  Założeniem akcji jest  wymienianie się pocztówkami pomiędzy świetlicami z różnych szkół w całej Polsce.

Głównymi celami  tej ciekawej akcji,  są:

- promowanie własnego regionu,  króciutkie „zareklamowanie” go w opisie na wysyłanej pocztówce,

- zapoznanie się z położeniem  geograficznym  miejscowości, z których otrzymujemy odpowiedzi,

- poznanie cech charakterystycznych, atrakcji turystycznych i nazewnictwa geograficznego regionu,  z którego otrzymujemy pocztówki,

- „zobaczenie” (obejrzenie) partnerskiej  szkoły poprzez odwiedzenie jej strony internetowej, oglądanie zdjęć z jej galerii.

Inicjatywa jest bardzo entuzjastycznie przyjęta przez wychowanków świetlicy. Dzieci wykazują ogromne zainteresowanie na wszystkich etapach: wypisywania pocztówki – redagowania  „reklamy” naszej gminy, wysyłania, oczekiwania na odpowiedź. Pocztówki przyjmowane są z wielkim entuzjazmem
i ciekawością. Wyszukujemy w Internecie zdjęcia z  miejscowości adresatów,  patrzymy jak wygląda szkoła, z której wysłano do nas pocztówkę, a to wszystko podczas zajęć świetlicowych.

Musimy tutaj zaznaczyć,  że sponsorami pięknych kartek pocztowych z naszego regionu, są właściciele sklepu w Istebnej Zaolziu - państwo Probosz,  a znaczków - wychowawcy świetlicy.