• Dożynki Gminne 2018
    Dożynki Gminne 2018
  • Spotkanie naszych najmłodszych z Policją
    Spotkanie naszych najmłodszych z Policją
  • Dzień Edukacji Narodowej
    Dzień Edukacji Narodowej

16 października 2018 r. był wyjątkowym dniem dla uczniów klas pierwszych  naszej Szkoły. Najmłodsi uczniowie, przy współudziale starszych koleżanek i kolegów z klasy IV a, zaprezentowali swoje umiejętności przed rodzicami i panią wicedyrektor. Pierwszoklasiści ze swoimi wychowawczyniami, Renatą Szkawran i Renatą Janus, zostali aktywnie włączeni w przebieg uroczystości. Zaprezentowali wiersze o szkole, dobrych manierach, bezpiecznym zachowaniu na drodze, a także o ojczyźnie. Śpiewali piosenki, akompaniując na instrumentach perkusyjnych.

Przez uroczyste ślubowanie zostali przyjęci do braci szkolnej. Wicedyrektor szkoły, pani Dorota Kukuczka, skierowała do nich miłe i ciepłe słowa, a potem wielkim ołówkiem dokonała aktu pasowania każdego pierwszoklasisty na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i zeszytów przez wychowawczynie oraz rogów obfitości przez rodziców. Na zakończenie najmłodsi uczniowie wykonywali pamiątkowe zdjęcia. Po uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Wszystkim Pierwszoklasistom oraz ich Rodzicom życzymy
wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy oraz samych
radosnych dni w murach naszej Szkoły.