• Dożynki Gminne 2018
    Dożynki Gminne 2018
  • Spotkanie naszych najmłodszych z Policją
    Spotkanie naszych najmłodszych z Policją
  • Dzień Edukacji Narodowej
    Dzień Edukacji Narodowej

Podręczniki  z religii zakupują sami rodzice. Jedynie ćwiczenia dla klasy 0 (oddziału przedszkolnego) zakupi katecheta we wrześniu.

KLASA I :
Żyjemy w Bożym świecie
red.K. Mielnicki, E Kondrak- wyd. Jedność, Kielce

KLASA II:
Idziemy do Jezusa
red. J. Czerkawski, E. Kondrak-wyd. Jedność ,Kielce

KLASA III:
Jezus jest z nami- podręcznik+ ćwiczenia
red. J. Czerkawski, E. Kondrak-wyd. Jedność,Kielce

KLASA IV:
Miejsca pełne BOGActw- podręcznik+ćwiczenia
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek-wyd. Jedność, Kielce

KLASA V:
Spotkania uBOGAcające-podręcznik+ ćwiczenia
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska-wyd. Jedność,Kielce

KLASAVI:
Tajemnice BOGAtego życia -podręcznik + ćwiczenia
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska-wyd. Jedność, Kielce

KLASA VII:
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa -podręcznik
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska-wyd. Jedność, Kielce