• IMG-20171024-WA0025.jpg
  • IMG_20170425_0836521.jpg
  • IMG_20171002_092446.jpg
  • IMG_20171017_091619.jpg

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2016/17

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie organizacji roku szkolnego, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce ustala następujące dni, jako dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

  • 31 października
  • 22 grudnia
  • 2  maja
  • 4  maja
  • 5  maja
  • 16 czerwca
© 2017 SP1 Jaworzynka. Wszelkie prawa zastrzeżone.