• Dożynki Gminne 2018
  Dożynki Gminne 2018
 • Spartakiada Szkolna 2018/2019 rok
  Spartakiada Szkolna 2018/2019 rok
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień Edukacji Narodowej
 • Połazy
  Połazy

Na początku kwietnia nawiązaliśmy kontakt z wydawcą edukacyjnych gier planszowych GRANNA.  Wysłaliśmy zgłoszenie do projektu Szkolnych Klubów Gier Planszowych, który został przyjęty.  W wyniku porozumienia,  nasza świetlica otrzymała  bezpłatną przesyłkę z pakietem początkowym.

W skład pakietu wchodzą 3 nowe gry (co nie jest bez znaczenia przy wysokich cenach gier planszowych) i plakaty promujące zasady gry: planszówkowy savoir vivre, oraz klub gier.  W toku dalszej współpracy wydawnictwo obiecało nam wsparcie i propozycje kolejnych  form rozwoju klubu.

Z naszej strony wydawnictwo GRANNA oczekuje  przysyłania zdjęć i relacji z rozgrywek w ich gry, a także krótkich sprawozdań z funkcjonowania klubu.  Jako że gry GRANNA:  ”Poczta” i „Farmer” a zwłaszcza „Super Farmer” są od dawna hitem w  świetlicy, nie będzie trudno ze znalezieniem  chętnych graczy. 

 Jesteśmy przekonani, że nasza Współpraca zaowocuje,  a dzieci przyjemnie będą spędzać czas. Wiele by można pisać o zaletach gier,  ale nawet  dzieci wiedzą, że planszówki uczą  dobrej zabawy, integrują i uczą!

 

Nasza świetlica przystąpiła do ogólnopolskiej wymiany pocztówkowej.  Założeniem akcji jest  wymienianie się pocztówkami pomiędzy świetlicami z różnych szkół w całej Polsce.

Głównymi celami  tej ciekawej akcji,  są:

- promowanie własnego regionu,  króciutkie „zareklamowanie” go w opisie na wysyłanej pocztówce,

- zapoznanie się z położeniem  geograficznym  miejscowości, z których otrzymujemy odpowiedzi,

- poznanie cech charakterystycznych, atrakcji turystycznych i nazewnictwa geograficznego regionu,  z którego otrzymujemy pocztówki,

- „zobaczenie” (obejrzenie) partnerskiej  szkoły poprzez odwiedzenie jej strony internetowej, oglądanie zdjęć z jej galerii.

Inicjatywa jest bardzo entuzjastycznie przyjęta przez wychowanków świetlicy. Dzieci wykazują ogromne zainteresowanie na wszystkich etapach: wypisywania pocztówki – redagowania  „reklamy” naszej gminy, wysyłania, oczekiwania na odpowiedź. Pocztówki przyjmowane są z wielkim entuzjazmem
i ciekawością. Wyszukujemy w Internecie zdjęcia z  miejscowości adresatów,  patrzymy jak wygląda szkoła, z której wysłano do nas pocztówkę, a to wszystko podczas zajęć świetlicowych.

Musimy tutaj zaznaczyć,  że sponsorami pięknych kartek pocztowych z naszego regionu, są właściciele sklepu w Istebnej Zaolziu - państwo Probosz,  a znaczków - wychowawcy świetlicy.

4 marca 2019 r.  w Bielsku – Białej odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, do którego po wytężonych, ofiarnych i rzetelnych przygotowaniach zakwalifikowała się  nasza uczennica Aleksandra Juroszek z klasy 8b. Test wymagał intensywnego wysiłku intelektualnego. Dlatego  z tym większą  radością dowiedzieliśmy się, że Ola na ostatnim etapie uzyskała wysoki wynik powyżej 90% i tym samym zdobyła tytuł laureata w tegorocznym Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii.

 Organizatorem  jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, konkurs  był trzyetapowy  i rozpoczął się w listopadzie 2018r.  Opiekunem merytorycznym Aleksandry Juroszek była p. Anna Dziewior.

Uczennicy i opiekunowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych tak spektakularnych sukcesów.

Zielona Pracownia - Projekt 2019, to skierowany do szkół podstawowych i średnich województwa śląskiego konkurs  organizowany  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jego zadaniem  jest stworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych. Ocenie podlega pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań i różnorodność pomocy dydaktycznych.

W naszej gminie do konkursu przystąpiła Szkoła Podstawowa nr  1 w Jaworzynce, w której powstał projekt pracowni geograficzno- biologicznej  pt. Z Beskidów w Świat na ogólną kwotę 38 440,55 zł. Nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce edukacyjne, laboratoryjne, nowe meble, ciekawie zaaranżowane wnętrze- taką pracownię sobie wymarzyliśmy.

Pomysł był tak dobry, że jury konkursu postanowiło przyznać środki na jego realizację, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i niezwykle dumni !

Serdecznie dziękuję wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wygranej w pierwszym etapie konkursu , szczególnie pani Gabrieli Stańko, która wykonała wizualizację graficzną planowanego pomieszczenia.

Aby przystąpić do realizacji projektowanej pracowni, należy wziąć udział w drugim etapie konkursu „Zielonej Pracowni 2019”, który jest adresowany do organu prowadzącego szkołę. Mam nadzieję, że także na tym etapie odpowiedzialni za jego wykonanie będą mieli dużo satysfakcji z efektów, które mają przyczynić się do skutecznego  procesu zdobywania wiedzy o świecie przez dzieci i młodzież z Jaworzynki.

                                                                                                                                             Anna Dziewior